دیجیتال مارکتینگ یعنی چه؟

عده ای از افراد می گویند دیجیتال مارکتینگ همان اینترنت مارکتینگ است که این حرف کاملا غلط است. اینترنت یکی از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ است. در ادامه با ما باشید.