دیجیتال مارکتینگ یعنی چه؟

عده ای از افراد می گویند دیجیتال مارکتینگ همان اینترنت مارکتینگ است که این حرف کاملا غلط است. اینترنت یکی از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ است. در ادامه با ما باشید.

ادامه ←

بازاریابی

بازاریابی فعالیتی است که مجموعه ای از فرآیندها برای برقراری ارتباط، تبادل راه کارهای خلاقانه برای مشتریان،ارباب رجوعان، شرکاء و کل جامعه جهت ارائه خدمات و محصولات مناسب در بازار است.

ادامه ←